Kanalizační poklopy

Firma při výškové regulaci šachtových rámů používá
HERMES TECHNOLOGIE a maltové směsi ERGELIT.